Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Herdenking overlijden

Wie een dierbare heeft verloren, draagt deze persoon een leven lang mee in verhalen, in zijn herinnering en in zijn hart. Een herinneringsbijeenkomst geeft de gelegenheid om hier concreet vorm aan te geven. Het houdt de herinnering aan hun dierbaren levend. Als u wilt, kunt u meedoen aan een georganiseerde herdenkingsbijeenkomst. Daarvan zijn er verschillende.

Jaarlijkse herinneringsbijeenkomst Siebrand Uitvaartbegeleiding

Elk jaar organiseren wij een herdenkingsavond voor nabestaanden. Met kaarsen, gedichten en een verhaal over omgaan met rouw herdenken zij dan hun dierbaren. Ook is er livemuziek. Mensen die wij in het afgelopen jaar hebben begeleid, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Anderen die de avond graag willen bijwonen zijn ook van harte welkom. Informatie over locatie, datum en tijdstip vindt u in de agenda. Daarnaast plaatsen we een uitnodiging in de plaatselijke kranten.

Hofvliet Villa Zwolle - Siebrand Uitvaartbegeleiding
Bijzondere uitvaartideeën

Wereldlichtjesdag: herdenking overlijden kind

Elke tweede zondag in december is er Wereldlichtjesdag. Mensen overal ter wereld steken dan om 19.00 uur een kaarsje aan om overleden kinderen te herdenken. Door de verschillende tijdzones heen ontstaat zo een lint van licht over de wereld. Het maakt niet uit welke leeftijd de kinderen hadden. Niet alleen ouders, maar ook broers en zussen staan stil bij het overlijden van hun gezinslid. Wereldlichtjesdag is zo een teken dat deze kinderen nooit vergeten worden. Wilt u weten waar een samenkomst is? Kijk dan op de website Wereldlichtjesdag.

Kerkelijke herinneringsbijeenkomsten

Kerkgenootschappen organiseren hun eigen herinneringsbijeenkomsten. Op 2 november, Allerzielen, gedenkt de Rooms-katholieke Kerk haar overledenen. Protestantse kerken hebben geen gezamenlijke vaste datum voor het gedenken hun overledenen, maar velen van hen kiezen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november), of voor Oudejaarsavond, Allerheiligen (1 november) of de zondag voor Advent.

Vragen? Neem contact op

16076_meander_hofvliet_028