Spring naar content

Afscheidsbijeenkomst
Persoonlijk afscheid

Voor de begrafenis of crematie komen nabestaanden en andere belangstellenden meestal bijeen.
Waar ze dit doen en hoe ze dit afscheid invullen, verschilt per uitvaart.
Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke voorkeuren, gebruiken en rituelen.

Afscheidsbijeenkomst

Een afscheid op uw manier

Afscheidswoorden uitspreken, herinneringen ophalen, emoties delen, naar muziek luisteren. Een afscheidsbijeenkomst kunt u vormgeven zoals u dat zelf graag wilt. Vaak staat de kist tijdens de bijeenkomst in de ruimte, maar als u dat anders wilt dan kan dat. Misschien kiest u ervoor om alleen muziek – eventueel livemuziek – te laten horen en ruimte te laten voor eigen gedachten en emoties. Of wilt u een of meer sprekers aan het woord laten of een mooi afscheidsgedicht voordragen. Wilt u tijdens de bijeenkomst foto’s projecteren? Kaarsen of wierook branden? Genodigden een aandenken aan de overledene laten meenemen? U kunt de bijeenkomst eventueel afsluiten met een symbool zoals het loslaten van ballonnen of witte duiven. Wij helpen u graag om voor het afscheid een vorm te kiezen die past bij de overledene en bij u.

Spreken tijdens de rouwdienst

Bij een religieuze uitvaart kunt u een dominee, pastoor of andere voorganger kiezen. Een liturgie of programmaboekje is bij een religieuze rouwdienst gebruikelijk. Wilt u in de dienst ook ruimte laten voor inbreng van naasten, dan kan dat. U kunt kiezen voor een of meer sprekers uit eigen kring. Maar ook voor een woorddienstbegeleider of funerair spreker. Dat is iemand die nabestaanden helpt die het moeilijk vinden om tijdens het afscheid het woord te doen. Veel mensen vinden het prettig als de uitvaartbegeleider als ceremoniemeester optreedt.

Scroll naar boven
WhatsApp chat