Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Afscheidsbijeenkomst

Voor de begrafenis of crematie komen nabestaanden en andere belangstellenden meestal bijeen. Waar ze dit doen en hoe ze dit afscheid invullen, verschilt per uitvaart. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke voorkeuren, gebruiken en rituelen.

Een afscheid op uw manier

Afscheidswoorden uitspreken, herinneringen ophalen, emoties delen, naar muziek luisteren. Een afscheidsbijeenkomst kunt u vormgeven zoals u dat zelf graag wilt. Vaak staat de kist tijdens de bijeenkomst in de ruimte, maar als u dat anders wilt dan kan dat. Misschien kiest u ervoor om alleen muziek – eventueel livemuziek – te laten horen en ruimte te laten voor eigen gedachten en emoties. Of wilt u een of meer sprekers aan het woord laten of een mooi afscheidsgedicht voordragen. Wilt u tijdens de bijeenkomst foto’s projecteren? Kaarsen of wierook branden? Genodigden een aandenken aan de overledene laten meenemen? U kunt de bijeenkomst eventueel afsluiten met een symbool zoals het loslaten van ballonnen of witte duiven. Wij helpen u graag om voor het afscheid een vorm te kiezen die past bij de overledene en bij u.

Afscheidsbijeenkomst
Afscheidsbijeenkomst
Afscheidsbijeenkomst

Spreken tijdens de rouwdienst

Bij een religieuze uitvaart kunt u een dominee, pastoor of andere voorganger kiezen. Een liturgie of programmaboekje is bij een religieuze rouwdienst gebruikelijk. Wilt u in de dienst ook ruimte laten voor inbreng van naasten, dan kan dat. U kunt kiezen voor een of meer sprekers uit eigen kring. Maar ook voor een woorddienstbegeleider of funerair spreker. Dat is iemand die nabestaanden helpt die het moeilijk vinden om tijdens het afscheid het woord te doen. Veel mensen vinden het prettig als de uitvaartbegeleider als ceremoniemeester optreedt.

Ruimte voor een waardig afscheid

Als iemand overlijdt, staat de wereld even stil. Een prettige plek om samen afscheid te nemen is dan heel belangrijk. Zo’n plek kan een uitvaartcentrum of crematorium zijn, maar ook een café of museum. Er zijn geen vaste regels voor. Neem de tijd om een locatie te kiezen die bij u of de overledene past.

Wanneer is de afscheidsbijeenkomst?

Bij sommige religies en culturen bestaan er duidelijke regels over het moment van begraven of cremeren. Bijvoorbeeld binnen 24 uur en niet op zaterdag of op een feestdag. Vaak is een afscheidsbijeenkomst overdag. Maar u kunt ook kiezen voor een afscheid na zonsondergang, met kaarsen, fakkels en vuurkorven. Houd er in ieder geval rekening mee dat u de bijeenkomst niet te vroeg plant; sommige mensen moeten immers van ver komen.

Hulp nodig? Maak een afspraak.

Afscheidsbijeenkomst