Spring naar content

Boeken
en gedichten

Geen thema raakt mensen dieper dan de dood. Wij hebben voor u een bloemlezing
samengesteld van boeken en gedichten over afscheid, verlies, rouw en troost.

Hofvliet Villa Zwolle - Siebrand Uitvaartbegeleiding

Boeken voor volwassenen over rouw en verlies

Herbergen van verlies – thuiskomen in het land van rouw. Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten, 2015.

Met mijn ziel onder de arm – tussen welkom heten en afscheid nemen. Riet Fiddelaers-Jaspers, 2011.
In dit boek wordt duidelijk hoe liefde en rouw onlosmakelijk met elkaar zijn verweven.

Boeken over het voorbereiden van een uitvaart

UitvaartWijzer – gedachten, handreikingen en teksten bij dood en uitvaart. Aart Mak, 2015.

Je brengt me toch niet zomaar weg. Coby Vredenburg-Schouten, 1998.

Tijd voor de dood – handreiking voor een persoonlijke uitvaart. Marjon Klaassen, 2016.

Leven doe je op je eigen manier. Afscheid nemen ook – praktische handreikingen voor het vormgeven van een uitvaart. Brenda Siebrand-Koper, 2009.

Scroll naar boven
WhatsApp chat