Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Een overlijden melden

Als iemand is overleden, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand. Dat is nodig om verlof te krijgen voor het begraven of cremeren van de overledene. Om aangifte te kunnen doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente is een verklaring van overlijden nodig. Zo’n verklaring wordt opgemaakt door een arts. Daarom is het belangrijk om na een overlijden een arts in te schakelen.

Verklaring van overlijden

Een verklaring van overlijden wordt altijd opgemaakt door een arts. Tijdens kantooruren bij voorkeur door de huisarts van de overledene. Buiten kantoren of als u niet weet wie de huisarts van de overledene is, kunt u ook uw eigen huisarts of een arts van de huisartsenpost inschakelen.

Overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling

Als iemand is overleden in een ziekenhuis of zorginstelling, dan mag een arts die daar werkt de verklaring van overlijden opstellen.

OVERLIJDEN MELDEN

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Bel: 038 - 333 22 80

Uitvaart regelen?
Lees "eerst regelen bij overlijden">
[pdf] download checklist bij overlijden>

opbaarkamer-2

Aangifte doen bij de gemeente

Vaak doet de uitvaartbegeleider aangifte van overlijden. Maar u mag dit natuurlijk ook zelf doen. Op de website van de gemeente staat wat u moet meenemen naar de afspraak bij het Overlijdensloket van de gemeente. Uitvaartverzorgers kunnen ook digitaal aangifte doen.

Overlijden in het buitenland

Als iemand in het buitenland overlijdt, moet een arts worden gewaarschuwd voor het opstellen van een verklaring van overlijden. Daarna moet op twee plekken aangifte worden gedaan: in de gemeente waarin iemand is overleden én in de Nederlandse gemeente waar de overledene woonde. Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen om alles goed te regelen. Het telefoonnummer van het ministerie van Buitenlandse zaken is +31 (0)70 – 348 47 70.

De nabestaanden beslissen in principe of zij de overledene naar Nederland willen (laten) brengen voor de uitvaart, of dat de begrafenis of crematie in het buitenland plaatsvindt.

Vragen over het melden van overlijden? Neem contact op.

hal-afscheidshuis-detail