Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Eerst regelen bij overlijden

Veel mensen hebben het gevoel na een overlijden meteen van alles te moeten regelen. Toch is dat niet nodig. Het is geen probleem om in de eerste uren na het overlijden tot rust te komen. Daarna neemt u de volgende stappen:

Stap 1: Schakel een arts in en licht de naasten in

Licht de mensen in die de overledene heel na stonden. U kunt ook eerst andere naasten bellen en dan pas een arts. U kunt daarin uw eigen gevoel volgen. Is iemand thuis overleden, dan belt u zijn of haar huisarts (als het overdag is) of de huisartsenpost (buiten kantoortijden en in weekenden). De arts stelt het overlijden vast en vult overlijdenspapieren in. Overlijdt iemand in een ziekenhuis of andere zorginstelling? Dan schakelt het verplegend personeel een arts in.

OVERLIJDEN MELDEN

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Bel: 038 - 333 22 80

Uitvaart regelen?
Lees "eerst regelen bij overlijden">
[pdf] download checklist bij overlijden>

familiekamer-2

Stap 2: Uitzoekwerk

Ga na of de overledene wensen heeft vastgelegd. Is er een codicil of wilsbeschikking? Heeft hij of zij een voorgesprek met een uitvaartbegeleider gehad of een wensenformulier ingevuld? Ook kunt u alvast uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering heeft en wat het polisnummer is. Al deze informatie helpt bij het organiseren van een afscheid zoals de overledene dat wilde.

Stap 3: Neem contact op met de uitvaartbegeleider

Met een hoofd vol emoties kan het moeilijk zijn om aan praktische zaken te denken. Tegelijk heeft u misschien het gevoel dat u nu alles perfect moet regelen, omdat je een afscheid nu eenmaal niet kunt overdoen. Dan geeft het rust om te weten dat wij u stap voor stap door de dagen tot aan de begrafenis of crematie kunnen loodsen. Met onze kennis en ervaring helpen wij u om een waardevol afscheid te organiseren met de persoonlijke invulling die u wilt. U kiest zelf of wij meteen komen of dat u een afspraak voor later die dag of de volgende dag maakt. Bel gerust om te overleggen. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 038 – 333 22 80.

Een overlijden melden? Bel ons op tel. 038 – 333 22 80. We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

16076_SIEBRAND_017